Sunday, December 27, 2015

 
Paarden en trekhonden drinkbak.  Foto uit 1932

(Collectie Andre Leijenhorst)

Friday, September 25, 2015

 
Wedstrijd om een kogel.  Startpunt de drinkbak voor paarden en trekhonden op het Ruijsdaelplein. 

Friday, March 29, 2013

 
 
Posted by Picasa
Op de voorgrond de loods met militaire voertuigen.
Achter de bomen de boerderij van Jacob Krijnen,
die na de brand werd afgebroken.  
Links de timmerfabriek van Jurriens 

Sunday, March 08, 2009

 
Posted by Picasa Kanonskogels in hoekhuis Raadhuisstraat - Wuijvert.
Omstreeks 1950 is dit voormalige logement " De Luis aan de Ketting"
gerestaureerd en zijn de kogels teruggeplaatst.

 
Posted by Picasa Twee kanonskogels onder muurijzer aan de gevel in de Raadhuisstraat.

 
Posted by Picasa Kanonskogels als gevelversiering

Tuesday, March 08, 2005

 

ANTIEKE KANONSKOGELS ALS GEVELVERSIERING

Kogelregen
Bij de verschillende belegeringen van de vesting Naarden hebben de belegeraars duizenden kanonskogels het stadje ingeschoten. Een gedeelte van deze ronde kogels is door de inwoners ingemetseld in de muren van de Grote Kerk en in verschillende huisgevels. Veel van deze huizen zijn inmiddels afgebroken. Overgebleven zijn slechts enkele van deze panden, zoals: St. Annastraat 14 en 19, hoek Bussummerstraat 6 / Pastoorstraat, hoek Wuyvert/Raadhuisstraat en hoek Marktstraat/Regenboogstraat. De dichter-zanger Clinge Doorenbos vond dit bijzonder. In 1907 maakte hij een lied op Naarden waarvan het refrein luidde: "Daarvoor moet je in Naarden zijn, met zijn kromme straten, vol met kogelgaten". Waarschijnlijk stammen de meeste kogels van de belegeraars van Naarden gedurende de periode 17 november 1813 tot 12 mei 1814. Ze zijn afgeschoten door het Nederlandse leger om de Franse bezetting te dwingen de vesting Naarden over te geven. Na het beleg werd een uitgebreide schadelijst opgemaakt. Hierin werden de getroffen panden genoteerd met de schade die de eigenaren en de bewoners hadden geleden. Mogelijk markeerden de kogels een deel van de huizen die getroffen waren. Jammer genoeg is thans onbekend welke afgebroken huizen een dergelijke markering hadden. Van minstens één verdwenen pand, een boerderij in de Beyert, is bekend dat deze een kogel in de gevel had.

Brand in een foeragemagazijnBranden spraken vooral vroeger tot de verbeelding. De lokale pers was dan ook direct aanwezig na een brandmelding ergens in het Gooi. De Gooi en Eemlander deed daarna uitgebreid verslag van zo'n gebeurtenis:
“Op vrijdag 16 oktober 1929 om ongeveer half zes brak brand uit in het foeragemagazijn van T.A. Wittemaekers in de Beyert. Het magazijn was grotendeels gevuld met graan, hooi en stro. Bovendien stonden een grote vrachtauto en een viertal fietsen in het magazijn. In een minimum van tijd was de Beyert in een vuurzee herschapen. Naast het brandende perceel stond de boerderij waar het gezin van Jacob Krijnen woonde. Dadelijk was die familie in koortsachtige haast bezig de paarden, koeien, geiten en konijnen te redden. Inmiddels was de Naardense brandweer ter plaatse gekomen en werd spoedig water gegeven. In de beginne hielp dit weinig. Vooral toen de benzinetank van de motor uit elkaar sprong, werd de toestand kritiek en vlogen met grote kracht de vlammen uit het dak van het magazijn. Op dat moment zag het er niet rooskleurig uit in de Beyert en werd gevreesd dat het hele blok een prooi van de vlammen zou worden. Maar toen ook de motorspuit water gaf, werd met een viertal stralen het gevaar bedwongen.
Om ongeveer 8 uur kon de brandweer inrukken en bleef het verder bij naspuiten. Het gehele foeragemagazijn brandde uit. Gelukkig waren de binnenmuren uit brandvrij materiaal opgetrokken. Hierdoor kon het vuur zich niet verspreiden en kreeg de boerderij alleen veel waterschade“.

Wedloop om een kogel
Een grote brand was binnen de vesting altijd een opwindende gebeurtenis en trok veel publiek. Vooral de jeugd kwam erop af. Nu nog weet men te vertellen dat het tijdens deze brand op de straat krioelde van de muizen. Ze ontvluchtten massaal het brandende magazijn. De boerderij hoorde van Jacob Jacobsz Krijnen. De brand- en waterschade aan de boerderij was ernstig. Nadat het foeragemagazijn was verdwenen werd het financieel aantrekkelijk om ook de
boerderij af te breken. Op de vrijgekomen plek werd nieuwbouw gepland. Tijdens de afbraak van de boerderij was er veel belangstelling van de jeugd, in het bijzonder van de nabijgelegen Sint Jozefschool. Het was de jongens opgevallen dat boven de huisdeur een ronde kogel was ingemetseld. Ze hadden het voorzien op deze kogel en wachtten het moment af dat die zou vallen. De sloper kreeg het in de gaten. Hij stelde aan de jongens een wedstrijd voor. De hele troep moest zich opstellen bij het Ruysdaelplein. Het startpunt werd de oude gietijzeren fontein. Dit antieke geval had bovenin een drinkbak voor paarden en onder voor trekhonden. Vanaf de fontein konden de jongens het startsein van de sloper in de Beyert zien. Na een wilde run werd Anton Steenman winnaar en de trotse bezitter van de kogel.
___________________________________________________________________________
1. SCHETZEN BETREKKING HEBBENDE OP HET BLOKKUS, NADERHAND BELEG RECHTERVLEUGEL VAN NAARDEN. / Os, P.G. van; Hazewinkel, P.C. -
Hilversum, Drukkerij De Kroon.
2. OAN 60 Staat van de door de belegering en het bombardement beschadigde huizen binnen de Stad Naarden met opgave der Nummers, Eigenaars, bewoners en Schade zo aan de huizen als aan de meubelen.
________________________________________________________________
DE OMROEPER . 1999 jrg. 12 nr. 2
F.J.J. de Gooijer

HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS 

Gastenboek_________________________________

This page is powered by Blogger. Isn't yours?